lørdag 13. februar 2010

Ny nettside

Forlaget Attåt finnes nå her.

søndag 8. mars 2009

#22

G=T=B=R=G, Ett tunt underlag

Book. Release March 28th.

#21

Site(s) 4: Sound of Mu, Oslo
Hotell Terminus, Bergen

Kate Pendry / Johan Jönson / Hanna Hallgren

Readings. Date: February 5–6th

#20

Hanna Hallgren & Johan Jönson, Manlighet

Book, 20 pages. 50 copies.

#19

Hanna Hallgren, Det transversala språket / Att förnimma världen

Book, 24 pages. 200 copies.

#18

Juliana Spahr, The Incinerator

Book, 36 pages. 200 copies.

#17

Kate Pendry, November 22

Book, 24 pages. 200 copies.

#16

Site(s) 3: 0047, Oslo
Rönnells antikvariat, Stockholm
House of Win Win, Gothenburg


Giles Goodland / Kim Rosenfield / Gwenäelle Stubbe / Robert Fitterman / Caroline Bergvall

Readings. Date: October 22nd–24th.

onsdag 26. november 2008

Aftonbladets litteraturpris til Johan Jönson


Johan Jönson, som i august ga ut Att att dröngrajma på Attåt, har blitt tildelt Aftonbladets litteraturpris for Efter arbetsschema. I juryens begrunnelse heter det:

"Till det mest intressanta i Jönsons bok hör ambitionen att skriva fram en arbetarsubjektivitet i en senkapitalistisk och globaliserad värld. Efter arbetsschema är en arbetares dagbok. Den berättar om ett Sverige där den borgerliga blankheten härskar. Människorna serveras förakt, både genom den politiska retorikens ekokammare och via lönekuvertens småslantar.

Jönsons skildringar av arbete är brutala, men rymmer också en intensiv ömhet i blicken på de arbetande: deras slitna kroppar, deras samtal och drömmar i rök- och fikarummen. De arbetande förtjänar att bli ihågkomna. Efter arbetsschema vill minnas dem i deras fulla komplexitet. Hur de slet med att ge omsorg. Att de ibland kände sig som maskiner. Att de drömde om något mycket vackrare än sin egen djuriskhet. Och om något annat än det hat som slår uppåt, inåt och nedåt. Hatet som föds när människan upplever att hon inte visas respekt. Ett hat som både är självförgörande, självhävdande och befriande. Kanske kan det kallas för klasshat."

Et lite intervju finnes her. Attåt gratulerer.

tirsdag 14. oktober 2008

# 10–15


#10, mission in poetics, Kim Rosenfield's Integrated Mission
#11 Robert Fitterman, Og solen går går sin gang
#12 Giles Goodland, Kapital
#13 Ulf Karl Olov Nilsson, Och solen går upp och solen går ned
#14 Gwenäelle Stubbe, Min tante Sidonie
#15 Robert Fitterman, Også min sol går sin gang

Lanseres 22/10

tirsdag 9. september 2008

#9


Profil 3/4 1969 (faksimile)
Red: Jan Carlsen og Hansmagnus Ystgaard

Arbeidet med dette nummeret av Profil har gjort det klart for oss at det er en nær sammenheng mellom de kvalitetsvurderingene som preger ulike områder av kulturen og de verdinormene som ligger til grunn for prioriteringa i samferdselspolitikken. Vi har forstått at "de kvantitative grenser som avgjør tingenes kvalitet" blir fastlagt av den herskende klassens planlegging og utbygginga av materiellstrukturen i byene og på landsbygda. Kampen for innføringa av sosialismen i Norge kan derfor ikke bli effektiv før de kvantitative grensene som opprettholder den borgerlige kulturen overskrides gjennom omveltninger innafor den bestående materiellstrukturen.

I 1969 viet den daværende redaksjonen av Profil et helt nummer til å analysere "den bestående materiellstrukturen", representert ved "Norsk veiplan" og datidens norske samferdselspolitikk. I dag framstår dette nummeret som et av de redaksjonelt sett mest vellykkede forsøkene i Norge på å skape en omveltning innenfor den bestående litterære materiellstrukturen, og stiller noen spørsmål som ikke er mindre aktuelle nå, hvor skottene mellom litteratur og praktisk politikk tilsynelatende er tettere enn noen gang.

Det er ingen kvalitativ motsetning mellom de interessene som står bak Gyldendal Norsk Forlag, for eksempel, og de interessene som styrer utbygginga av veinettet. Når vurderinga av kvaliteten i en roman skjer tilsynelatende uavhengig av saksbehandlingene i Samferdselsdepartementet må dette ses i sammenheng med arbeidsdelinga som blant annet har skapt skinnbegrepene "kulturpolitikk" og "samferdselspolitikk". I virkeligheten er det de samme verdinormene som legges til grunn for vurderingene: romanen og saka i departementet er underlagt de kreftene som opprettholder og styrker kapitalmaktas interesser.

Profil på slutten av sekstitallet er et tidsskrift de fleste har hørt om, men få har lest. Forlaget Attåt håper at gjenopptrykket skal føre til en nylesning av Profil fra denne perioden og vise et mulig annet blikk på dagens tidsskriftpraksis.

Utgivelsen er et samarbeid mellom Forlaget Attåt og Norsk Tidsskriftforening og blir lansert under Tidsskriftdagen på Litteraturhuset i Oslo 20/9.

Tidsskrift, faksimile, 32 sider, 200 eksemplarer.

#8


Site 2, Litteraturhuset, Oslo

Land skall med lag byggas, performance by Pär Thörn

Date: August 24th 2008. Duration: 13.00–13.30.

#7


Johan Jönson: Att att dröngrajma


Alltså. Att det svenska språkmolnet talar fram oss, kanske som dividuell politisering, snarare än att vi som talar svenska, så som ett skithålstalande modersmål, fattaru, behärskar det svenska språket.

Book, 24 pages. 200 copies

#6


Pär Thörn: Land skall med lag byggas


ett fall där händelserna verkar lika förutbestämda som oförutsägbara

Pär Thörn er forfatter, lyd- og performancekunstner. Land skall med lag byggas er hans syvende bok. Han har gjort fler enn hundre perfomancer i Sverige, Polen, Danmark og England og har tidligere samarbeidet med blant andre Leif Elggren, Johannes Bergmark, Ambjörn Johansson, Sören Runolf, Ved, Klingsor og Stuart Lynch.

Book, 44 pages, 200 copies

#5


Site 1: Sound of Mu, Oslo

– – – t – – m – p – t – –, reading by Joar Tiberg (S)
blert, reading (on the phone) by Jordan Scott (CA)
nos visages-flash ultimes, diaporama by La Rédaction (F)
Red. anm, Gunnar Berge (N) on La Rédaction
Thumbscrews, reading (on the phone) by Natalie Zina Walschots (CA)
Två miljoner femhundrasextiotusen dikter, sound installation by Martin Högström (S)
      (text/voice) and Stian Kristensen (N) (programming/sound)

Readings/diaporama/sound installation. Date: June 9th 2008. Duration: 19.30–01.00.

#4


A4 #1

A4 #1–16 er et eksperiment: hva skjer når man inviterer poeter, billedkunstnere, komponister, arkitekter og kritikerere med ulik språkbakgrunn om å bidra, på sitt eget eller andres språk, i en felles utgivelse? A4 skal til slutt bestå av 16×16 sider, som så samles i en bok. Alle bidragsyterne, får tilsendt alle tidligere numre og blir dermed, implisitt, bedt om å forholde seg til den konteksten prosjektet allerede har bygget.

A4 #1-16 is an experiment: What kind of linguistic dynamic will be generated when poets, visual artists, composers, architects, political activists and criticts with different linguistic background are invited to contribute to the same publication? In the ende A4 will consist og 16x16 pages. All invited contributors will receive all the earlier issues, asked to relate to the context the project already has built.

In #1: Anne-James Chaton (France), Marius Engh (Norway), Christian Yde Frostholm (Denmark), Jukka-Pekka Kervinen (Finland), Franck Leibovici (France), Victoria Pihl Lind (Norway), Cia Rinne (Finland) Kim Rosenfield/Jean Foos (USA), Kjetil Røed (Norway), Jordan Scott (Canada), Anna-Karin Selberg (Sweden), Aleksandr Skidan (Russia), Randi Strand/Ivar Orvedal (Norway), Gwenaëlle Stubbe (Belgium), Jørn H. Sværen (Norway), Natalie Zina Walschots (Canada).

Magazine, 20 pages, 16 contributors.

#3


Ara Shirinyan: Direct Plot

Direct Plot er et utvalg fra et større upublisert manus hvor Shirinyan har samlet synopsis fra Hollywoodfilmer. Utvalget er konsentrert om synopsis som nevner spesifikke stedsnavn. Et kart over- og en beskrivelse av verden sett med den internasjonale underholdningsindustriens øyne.

Ara Shirinyan vokste opp i Armenia og er bosatt i Los Angeles. Han har gitt ut tre såkalt post-konseptuelle bøker og driver Make Now Press.


Book, 36 pages, 100 copies.

#2


derek beaulieu: DSOL

Da derek beaulieu besøkte Oslo i fjor høst ba Attåt ham samle materiale til en bok. Resultatet pendler mellom Calgary og Oslo, canadisk og norsk, foto og fonem. / Commisioned by Attåt when derek beaulieu visited Oslo last year. A book pending between Calgary and Oslo, Canadian and Norwegian, photo and phoneme.

derek beaulieu er bosatt i Calgary hvor han driver No Press / derek beaulieu lives in Calgary where he runs No Press.

Book, 28 pages, 100 copies.

#1

Joar Tiberg: – – – t – – m – p – t – –

Kan et dikt befinne seg under språkets semantiske nivå? Og hva har i så tilfelle leserens språkbakgrunn og publiseringskonteksten å si for hvordan diktet leses? / Can the poem reside below the semantic level? And if so, what nearing does the linguistic background of the reader and the context og publishing have on how the text is read?

Joar Tiberg lives in Stockholm / er bosatt i Stockholm og har tidligere blant annet publisert fem bøker, undervist på Biskops Arnö og jobbet i Ordfront Magasin.

Book, 16 pages, 100 copies

"Joar Tiberg, designer Judith Nærland og Forlaget Attåt har laget en vakker, liten bok. Når jeg legger den i håndflaten folder den seg ut som en litterær sommerfugl, og mellom de hvite bokstavmønstrede vingene ser jeg tråden som binder arkene sammen som en tynn insektkropp. Under hver vinge ligger flere lag av mulige versjoner av sommerfuglen, flere innganger til å skrive og lese frem ord og lyder. Det hele holdes sammen av en liten knute som gir alt en fysisk sammenheng, men også påpeker at den autoritative, konkluderende lesningen av boken forblir en umulighet. Som lesere kan vi løse opp knuten og finne hver vår versjon, og dette er nettopp poenget: boken er et stadium på veien i en transformasjonsprosess."

Jens Wabø på Substrat.no.

mandag 23. juni 2008

Attåt #1–4 can be ordered through Audiatur Bokhandel or directly from the press: paalbjelke [at] yahoo [dot] no.

A short interview in the Norwegian newspaper Morgenbladet with the editor can be found in the comment field.